24.01.2005 - Usortert

Bruk av hytta

Alle avdelinger i OIF kan benytte Ulvåshytta gratis til møter og sportslige aktiviteter. Det samme gjelder arrangementer for barna i regi av skoler og barnehager.

Henvendelser om bruk av hytta rettes til

 Anne Løkstad, Svartberget 9.

Tlf. 402 41 662

E-post:  anne.lokstad@orkdal.kommune.no