09.02.2005 -

Fakkeltog for Nedre Rømme

[bilde r fakkel.jpg]Kvelden mandag 7.februar gikk ca 600 mennesker i fakkeltog for å markere hvor viktig eiendommen Nedre Rømme er for utvikling av Idrettsparken og bevaring av friområder i Orkanger sentrum.

Initiativtakere til fakkeltoget var Øyvind Togstad og Ole Johan Hansen, sentrale medlemmer av Orkanger IF, med støtte fra egen forening, Orkanger Aktivum, Orkla Fotballklubb og Orkanger Vel. Å ty til fakkeltog som virkemiddel viser hvor stor betydning bevaring av eiendommen som friområde har for ørbøggen.

[bilde r Fakkel-Else.jpg]Tidspunktet var ikke tilfeldig: Samtidig som fakkeltoget beveget seg oppover Orkdalsveien kl 18.00, satt representanter fra OIF, Orkla, Orkanger Akvitum og Orkanger Vel i møte på Kommunesenteret med ordfører Gunnar Hoff Lysholm og medlemmene i Orkdal formannskap som har foreslått å realisere deler av Nedre Rømme til boligbygging.

Det er dette forslaget ørbøggen er så engstelig for. Det er ikke første gang saken er på den politiske dagsorden. For noen år siden var forslaget en langt mer omfattende boligbygging. Den gangen var saken heftig debattert - og nedstemt - i Orkdal kommunestyre.

Etter mandagens informasjonsmøte mellom ordføreren og organisasjonene, besluttet ordføreren å utsette behandlingen av endret bruk av Nedre Rømme. Saken er imidlertid ikke lagt dø. Den kommer til ny behandling om kort tid. Og fremdeles vil spørsmålet være om kommunen skal omregulere deler av Nedre Rømme til boligformål. Etter fakkeltog og lokalt engasjement er det ganske sikkert at en full utbygging av området ikke blir foreslått.

Leder i OIF, Else-Britt Evjen (t.h. på bildet) sa etter fakkeltoget og møtet mandag kveld: - Vi har hatt et positivt og konstruktivt møte med ordføreren og vi skal følge opp saken. Målet er å få en plan for området idretten er best tjent med.