06.08.2012 - Usortert

Banefordeling for fotball høsten 2012

fotball illustrasjon 3

Her kommer plan for banefordeling for fotball høsten 2012. Se .pdf-fil med informasjon her. - Oppdatert 16.8.2012.

Banene OIF har til rådighet er: Hovedbanen, slitebanen, Ballfelt A, Ballfelt B, Thamshavnbanen. Velkommen til trening!