02.04.2012 - Usortert

Politiattester

DSC0022

En ny sesong er snart i gang og vi har fått en del nye trenere, lagledere, utvalgsmedlemmer etc. Det er et krav om at alle som jobber med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremvise en politiattest. I Orkanger IF er Geir Knutzen ansvarlig for innsamling av politiattester, så når dere får søknaden i retur fra Politiet skal denne vises til Geir.

 

Geir har mailadresse geir.knutzen@elkem.no

 

Her finner dere søknad og en liten beskrivelse:

Søknad

Veileder