Skader og forsikring

Her finner du viktig informasjon angående forsikring av aktive fotballspillere i OIF, samt praktisk informasjon hva man skal gjøre når det oppstår en skade som trenger videre behandling.

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

FORSIKRINGSDEKNING

 

Spillere under 12 år:

For spillere under 12 år er det krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Det er derfor svært viktig at foreldre sjekker at sine aktive er registrerte medlemmer av OIF, og at medlemsavgift er betalt. Hvis ikke er ikke den aktive per definisjon regnet som registrert medlem.

Fra og med 2015 bruker OIF Klubbadmin som medlemsregister. Innmelding i OIF skjer derfor via Min Idrett.

Spillere fra og med 13 år:

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Klubben betaler lagsavgiften for alle lag fra og med 13 år, og er blant annet én av grunnene til at det må betales treningsavgift. Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. OIF Fotballs FIKS-ansvarlig er Monika Lund.

For å se ytelsene for Fotballforsikringen, se her: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2015/Ytelser1/

Utvidet fotballforsikring

Alle har mulighet til å kjøpe en utvidet fotballforsikring. Denne forsikringen koster 900 kr for aktive 0-13 år, og 1000 kr fra 13-19 år.
Les mer om fordelene her: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2011/Hvorfor-utvidet-forsikring/

 

VED EN SKADESITUASJON

 

Når det oppstår en skade på treningsfeltet eller i kamp skal man utføre akutt skadebehandling. Ofte betyr det å ise ned skaden og legge på kompress. Om man ønsker bistand/hjelp til hvordan man skal behandle skaden kan man ringe Idrettens Skadetelefon (IST) på tlf 02033.

Spiller/forelder/foresatt skal deretter fylle ut skademeldingsskjema. Dette gjør man her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/fotballskade

IST tar kontakt med spilleren eller kontaktperson. IST tar seg også av bestilling av all utredning og behandling. IST følger opp spiller til etter gjennomført behandling.

! Det er svært viktig at skademeldingsskjemaet fylles ut så snart som mulig etter skaden har oppstått, og hendelsen må registreres gjennom dette skjemaet for at den skadde skal være dekt av forsikringen !