21.09.2005 -

Hvem blir medlem nr. 1500?

OIF øker medlemstallet jevnt og trutt. Vi nærmer oss 1500 OIF-ere. Hvem blir medlem nr 1500?