Konkurranseøvelser jen » Hopp turnstigen nivå B - trinn 1 2 3 og 4

Hopp turnstigen nivå B - trinn 1 2 3 og 4

03.05.2006 21:29

Beskrivelse av øvelsen:

 Hopp

Turnstigen nivå B, trinn 1 Toppverdi 1,5
Øvelsesbesrlivelse Teknisk feil Trekk

Valgfri høyde på bukk/kasse.

Tilløp - sats på brett - hopp til huksittende på kasse/bukk - strekkhopp til landing på nedslagsmatte.

Hastighet i tillpet. Mangelfull koordinering av armbruk i satsen. Ustø landing på hesten. Mangelfull koordinering av armbruk i strekkhopp. Utilstrekkelig utstrekking i strekkhoppet. Mangelfull høyde i strekkhoppet.

0,1-0,3

1 poeng

0,1-0,3

1 poeng

0,1-0,3

0,1-0,8

Turnstigen nivå B trinn 2 Toppverdi 2,0
Øvelsesbeskrivelse Teknisk feil Tekk

Valgfri høyde bukke/kasse

Ridehopp eller mellomhopp på kasse/bukk

Hastighet i tilløpet. Mangelfull koordinering av armbruk i satsen. Dårlig teknikk i anslaget. Bøyde armer. Utilstrekkelig utstrekking i 2.svevfase.

0,1-0,3

1 poeng

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,3

Turnstigen nivå B trinn 3 Toppverdi 2,5
Øvelsesbeskrivelse Tekniske feil Trekk

Kasse på langs, valgfri høyde

Tilløp - sats på brett - hopp til huksittende - oppgang til stående - stift til landing på nedslagsmatte.

Hastighet i tilløpet. Mangelfull koordinering av armbruk i satsen. Ustø landing på hesten. Dårlig teknikk i støttefasen i stiften. Bøyde armer. Bøyde ben. Utilstrekkelig utstrekking i stiften.

0,1-0,3

1 poeng

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,3

Turnstigen nivå B trinn 4 Toppverdi 3,0
Øvelsebeskrivelse Tekniske feil Trekk

Høyde på tjukkas: 1,10 m

  1. Overslag til ryggliggende på oppbygd tjukkas
  2. Overslag med 90-180 graders vending i 1. svevfase - landing til stående på oppbygd tjukkas

Se også generell og apparatspesifikk rekktabell

Mangelfull koordinering av armbruk i satsen.

1. svevfase: Vinkel i hoften. Svai. Vinkel i skuldrene. Ben-deling. Bøyde ben.

Støttefasen: Dårlig teknikk - vinkel i skuldrene. Bøyde armer. Bøyde ben. Mangelfull utstrekking i 2. svevfase.

1 poeng

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,3

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,3