Kunstgress og daglig leder

Årsmøtet i Orkanger Idrettsfoening gjorde to viktige vedtak i kveld: anlegge ny kunstgressbane og ansette daglig leder i 50 prosrnt stilling.

Begge vedtakene ble gjort enstemmig på et godt besøkt årsmøte.

Det nye styret består av følgende:

Leder:            John Ivar Evjen            Ikke på valg
Nestleder:        Geir Knutzen             Valgt for 2 år - Gjenvalg               
Kasserer:        Tor Bach                    Ikke på valg
Sekretær:        Knut Even Wormdal    Ikke på valg
Matrialforvalter:    Eivind Ross             Ikke på valg
Styremedlem:        Marit Mjøen           Ikke på valg
Styremedlem:        Unn Knudsen        Valgt for 2 år - Ny                    
1. varamedlem:    Rudolf Larsen          Ikke på valg
2. varamedlem:    Janne Sommerschild Wiggen  Valgt for 2 år - Ny
3. varamedlem:    Atle Olav Sognli         Ikke på valg

Les mer om årsmøtet på www.orkangervel.no