OIF deltar i Planutvalg for Idrettsparken

OIF deltar i Planutvalg for Idrettsparken

22.05.2008 01:40

Idrettsparken_1.jpgEndelig er utvalget som skal lage strategiplan for utvikling av Idrettsparken kommet i gang. Og de vil få en hektisk periode, planen skal være klar i høst. Planen vil bli et viktig innspill i revideringa av Kommuneplanens samfunnsdel som også har startet nå.

OIFs medlem i dette utvalget er nestleder Ove Aanonsen, med leder Rudolf Larsen som vara. 20. mai møttes utvalget for første gang under ledelse av varaordfører Oddbjørn Bang.

I første møtet ble utvalgets mandat, arbeidsplan og arbeidsform diskutert.

Følgende representert i utvalget:

  • Kulturutvalget v/ Oddbjørn Bang (Sp) og Wenche Bø Lindseth (Ap)
  • Ungdommens kommunestyre
  • Orkla Fotballklubb v/ Bjørn Rønning
  • Orkanger IF v/ Ove Aanonsen
  • Idrettsrådet v/ Magne Fossbakk
  • Orkla Fjellsportklubb v/ Bjørn Jensen Wachenfeldt
  • Orklahallen v/ Marit K. Høiseth 
  • Orkanger Vel v/ Hans A. Kringstad
  • Orkanger Aktivum v/ Knut Even Wormdal

Fast sekretær for utvalget er kulturleder i kommunen Kay Roger Magnetun.

De neste møtene i utvalget er berammet til 3. og 24. juni.