26.01.2005 - Usortert

ORKANGER IDRETT


I disse dager kommer en ny utgave av Orkanger Idrett ut. Den vil bli gitt ut til alle hustander på Orkanger, men også andre utvalgte steder. Dette er blitt et populært blad som leses av mange. Det er kommet mange fine tilbakemeldinger på det.

Redaksjonskomiteen som består av Kjersti Isdahl, Hans Kringstad, Vidar Liøkel og Andreas Helbæk har all ære av utforming og innhold.

Videre omhandler Orkanger Idrett reportasjer fra flere av OIF`s avdelinger. Også OIF- veilederen som inneholder navn og adresse, samt e-mail adresse til alle avdelings lederne og alle styremedlemmene finner du her. Det finnes også en giro til bruk for innmelding i OIF.