Spørsmål - svar » Skal vi vente med å melde på skadde eller syke turnere?

Skal vi vente med å melde på skadde eller syke turnere?

05.04.2006 23:10

Nei! Meld på alle som dere mener skal være med.

Er dere usikre på om noen blir friske innen turnstevnet, er det mulig å komme med avmelding og få pengene tilbake ved fremvisning av legeerklæring.

Venter dere med å melde på, vil det si det samme som dere godtar 20 % påslag i prisen.