05.04.2006 -

Styremøte torsdag 30 mars 2006

Tilstede: Kari Fagerholt, Marit K. Høiseth, Brit Berg, Kari Fossvoll, Berit Westrum Johansen, Anne Løkstad, Iren Olsen Poort, Solveig Kjønli og Hege Berg. Ikke tilstede: Vigdis Opøien og Margrethe Aae.

Møtested: Klubbhuset, kl. 18.00

Ref sak 9/06   Trenerne
Det har vært felles møte med trenere som har hatt konflikt, Kari Fagerholt og Anne Løkstad. Konflikten anses nå løst. Vi må få en oversikt fra trenerne over hvem som fortsetter til høsten.

Det er mye som skal på plass før turnstevnet, og trenerne må ha et møte rett etter påske. Det vil være to styremedlemmer til stede de siste 15-30 min av trenermøtene, slik at vi kan ta eventuelle spørsmål/uenigheter så fort som mulig. Vi må snarest få en møteplan slik at styret kan fordele seg på møtene. Margrethe Aae innkaller trenere og styret til møte så fort som mulig etter påske.

Margrethe Aae , i likhet med styremedlemmene, varsle styret dersom hun/vararepresentant ikke har mulighet til å møte på styremøter.

Trenerne har levert utstyrsønske til Iren Olsen Poort, men hadde ikke lenger katalogen, slik at Iren måtte bestille ny før vi får kjøpt inn utstyret.

Vi vil forsøke å rekruttere ulønnede assistenter etter hvert, og disse skal også ha kontrakt med turnavdelinga. Kari Fossvoll endrer den trenerkontrakten vi har og sender den til Iren Olsen Poort slik at de ulønnede assistentene kan skrive kontrakt med henne. Vi har i dag tre ulønnede assistenter; Tina Olsen Opøien, Ingrid Skirstad og Caroline Rømme.

Sak 12/06 Styrerepresentanter på torsdagstreningene
Det er et ønske fra trenerne at det er en styrerepresentant også på torsdagstreningene.
Særlig på den første økta har trenerne en del problemer. Vi har fordelt treningene slik:

  • 6. april Solveig Kjønli
  • 20. april Kari Fagerholt
  • 27. april Kari Fossvoll
  • 4. mai Hege Berg
  • 11. mai Berit Westrum Johansen
  • 18. mai Iren Olsen Poort
  • 1. juni Anne Løkstad

Sak 13/06  Diverse
Vi avslutter teambyggingskurset med Ingrid Sjoner 27. april kl. 18-21.

Turnavdelinga har fått ansvar for salg i klubbhuset uke 19 og uke 34. Hege Berg organiserer dette blant foreldrene.

Hver av gruppelederne samler inn påmeldinger fra sine turnere, skriver en liste og sender til kari.fagerholt@stolav.no       

TAKK FOR OPPMØTET, OG GOD PÅSKE!

Neste møte torsdag 20. april kl. 18.00 i Klubbhuset