15.02.2007 -

Svømming trenger instruktører

Svømmeavdelingen har fått god respons, og har stor deltakelse på kurs og trening som vi arrangerer. For å opprettholde og øke aktivitetsnivået i avdelingen er vi imidlertid avhengig av å skaffe oss flere instruktører. Det vil i løpet av kort tid bli satt opp kurs for interesserte, både trinn 1 og spesialiseringskurs for vannaktiviteter. Klikk på Les mer for mer informasjon.

For å bli godkjent instruktør krever svømmeforbundet at man har gjennomført og bestått Trinn 1-kurs, samt eventuelle spesialiseringskurs. I tillegg kreves det noe praksis, samt at man må være 18 år for å kunne være godkjent instruktør. Personer som har nødvendige kurs og som ikke har fylt 18 år kan bidra som hjelpeinstruktører.

For interesserte forsøker nå svømmeavdelingen å arrangere Trinn 1 og et spesialiseringskurs i babysvøm. Kursene er intensive og arrangeres over ei hel helg (lørdag og søndag, ca 20 timer). Mot at kursdeltakerne forplikter seg til å bidra i vår virksomhet dekker svømmeavdelinga kursavgift og eventuelle reisekostnader. Avdelingen har lønnsordninger for de som instruerer på våre kurs.

Synes du dette høres fristende ut, ta kontakt med Anne K. Angvik mobil 95222408 eller epost anne.ove@online.no  for mer informasjon/påmelding.