30.06.2008 -

Tildeling av spillemidler for 2008 snart klar

I disse dager sendes det ut melding fra Fylkekommunen om hvem som har fått spillemidler eller ikke for 2008, melder kulturkontoret i Orkdal kommune. De som bare har fått deler av godkjent beløp eller de som ikke har fått noe, må for nye søknaden for 2009. Søknadsfristen inn til kommunen er fortsatt 1. oktober 2008.

Kirke- og kulturdepartementet har bestemt at fra i år skal søknadene bare sendes digitalt. De gamle skjema skal ikke brukes lenger.

Her finner du mer informasjon: www.idrettsanlegg.no

Husk teknisk godkjenning gjøres av kommunen, og hos oss er det her avdeling kommunalteknikk som har ansvaret. Teknsik godkjenning må være på plass før søknaden sendes. Kommunen minner om at Igangsatt arbeid uten teknisk godkjenning er i seg selv grunnlag nok for avslag på søknader.