Aktivitetsavgift 2023

 

For å kunne delta i aktivitet i Orkanger IF enten som spiller, trener, lagleder eller ha andre verv må du være medlem i OIF. For å bli medlem i OIF følg linken; https://medlemskap.nif.no/Start/Index/26821

Barn kr 150,-

Voksen kr 250,-

 

Aktivitetsavgiften er en avgift som er med på å dekke kostnader som baneleie, innkjøp av utstyr, dommere, utdanning av trenere, lisenser og forsikringer, cuper osv. 

Alderstrinn

Avgift

Skolestartere

600,-

7 år

850,-

8-9 år

1000,-

10-11 år

1300,-

12-13 år

1750,-

14 år og oppover, gitt at det er ubetalte trenere

2000,-

G16

2700,-

G19

3000,-

Msr

3500,-

 

Søskenmoderasjon på 50 % blir gitt til aktive med eldre søsken, eller når en forelder/foresatt er trener eller lagleder.

Om det er behov for tilrettelegging for å betale fakturaen er det bare å ta kontakt med fotballavdelingen, så skal vi gjøre vårt beste for å legge til rette for dette.

 

Orkland kommune har også et eget fond for midler til fritidsaktiviteter og info om dette samt søknad befinner seg her; https://www.orkland.kommune.no/visste-du-at-du-kan-soeke-om-stoette-til-fritidsaktiviteter.6281197-507025.html


Hovedkostnader for OIF fotball gjennom et normalt driftsår;

Leie baner

600 000,-

Leie garderober

150 000,-

Felleskostnader OIF

100 000,-

Dommerutgifter

200 000,-

Påmeldinger

300 000,-

Utstyr

300 000,-

Godtgjørelse trenere/trenerveiledere

150 000,-

Kurs

50 000,-