Håndball » Møter og referat

Møter og referat


Trener- lagleder- og dommermøter

30.10.2008  Møter og referat

Her ligger referater fra trener-, lagleder- og dommermøter i OIF håndball

Les mer…


Årsmøtereferater

30.10.2008  Møter og referat

Her ligger referater fra årsmøter og årsberetninger i OIF håndball

Les mer…

Protokoller fra styremøter

17.03.2008  Møter og referat

Her ligger protokoller fra styremøter i OIF håndball

Les mer…