22.08.2011 - Turn

Velkommen til ny turnsessong

Litt basis informasjon til nye og gamle turnere:

Vi trener på tre forskjellige steder, Orkanger barneskole, Orkanger ungdomsskole og Orklahallen.  Vi har diverse apparater og utstyr på alle disse stedene. Partiene er delt inn etter aldersgrupper: Lek og turning til de minste, og mer vekt på styrke og bevegelighet for de som er noe eldre. Fra 6. trinn kan turnerne konkurrere, og for disse aldersklassene er det trening to ganger i uka. Vi oppfordrer alle, men særlig de som er over 11 år, til å møte på så mange treninger som mulig, da det blir lettere å legge opp gode treninger og det blir morsommere å være på trening, når alle møter og er engasjerte.

På trening skal alle møte i treningstøy, f.eks shorts/t-skjorte eller turndrakt, gymsokker/gymsko eller barfot. For trenerne er det vanskeligere å sikre turnerne godt når de har på vide klær, og bukser som er vide ved anklene kan føre til fall, så vi oppfordrer til å bruke turndrakt. Ikke ha på smykker, langt hår skal være samlet i hårstrikk.  Syke turnere skal ikke på turntrening, turneren skal være frisk nok til å delta hvis han/hun kommer.

Barnekretsturnstevnet i begynnelsen av juni arrangeres i 2012 i Rissa. Fra 2012 er Barnekretsturnstevnet for barn fra skolealder til og med 13 år. De som er eldre får tilbud om å delta på Ungdomsstevnet  (Lensvik 18.-20.november 2011). Dere vil få informasjon om stevnene så snart vi får det fra arrangør.

I styret ønsker vi god kontakt med foreldrene, og vi i styret har ansvar for hver våre parti, og prøver å være innom en tur på de fleste treningene. Bare spør oss dersom dere lurer på noe. Vi er avhengige av å ha et oppdatert medlemsregister til enhver tid, slik at vi vet at beskjeder når frem til alle. Dersom en turner slutter, ber vi derfor om å få beskjed om dette, for eksempel
pr. sms eller e-post.

Styret i turnavdelinga består av:
Leder:   Marit Figenschau  45 20 31 24 marit@nidarosda.no
Nestleder:  Hege Berg   92 22 70 65     hege.berg@hotmail.com
Kasserer:  Kolbjørn Larsen  90 54 49 99 kolbjorn.larsen@atea.no
Sekretær:  Kari Fossvoll   97 51 46 58     kari@fossvoll.no
Sportslig/utdanning: Kristin Bach Halland  92 05 20 32     kristin.halland@stfk.no
Styremedlem:   Siv Monika Kattem  91 10 54 79     pkattem@online.no
Styremedlem:   Bente Opphaug  99 04 59 28 bente.opphaug@live.no
Styremedlem:  Stein Dyrseth   97 72 67 28 stein.dyrseth@online.no

Når det er trening for de enkelte parti ser du på vår hjemmeside www.orkanger-if.no.

Treningsavgifter:

Knøtteturnere (født i 2006): kr. 400 pr. semester
1.– 4.trinn: kr. 500 pr. semester
5.trinn: kr. 600 pr. semester
6. trinn og eldre: kr. 800 pr. semester

Halv pris for yngre søsken.

Nye turnere må gjerne prøve tilbudet før de bestemmer om de ønsker å være med, men alle som har møtt opp på mer enn to treninger må betale semesteravgift.
I tillegg til treningsavgift til turnavdelinga, må alle våre turnere betale medlemskap til OIF.

Når det gjelder turnstevnet har vi krav om bekledning.  Alle jenter skal ha turndrakt, og når vi representerer OIF skal vi stille i OIFs overtrekksdrakt. En kan selvsagt skaffe seg brukt drakt, disse klærne tåler mye vask. Vi legger ut brukte turnklær til salgs på OIFs hjemmeside, så bare ta kontakt dersom dere har noe dere vil selge. OIF har nå nye overtrekksdrakter, og dersom en har skaffet seg denne fordi en deltar i annen idrett er det helt greit å bruke denne, men en kan fortsatt også bruke de gamle overtrekksdraktene.

Så minner vi om innkjøring forbudt på skolegården på Orkanger ungdomsskole, og at det ikke er lov til å parkere langs Erik Årviks gt. inn til Orkanger barneskole, bruk parkeringsplassene.


Lykke til med turnåret!