01.09.2017 - OIF

Samarbeidsavtale Fotball - Håndball - Turn

De tre største avdelingene i OIF har inngått en samarbeidsavtale hvor hensikten er å unngå kollisjoner i treningstider mellom idrettene.

Hovedhensikten med avtalen er at de voksne (les; trenerne) i større grad enn tidligere skal, og må, snakke om treningsgjennomføring og lignende slik at man i størst mulig grad unngår kollisjoner når det gjelder aktiviteter. Det er utøverne som skal velge hva de ønsker å drive med på fritida, de voksne skal legge til rette slik at det er mulig å drive med flere aktiviteter.
Dette betyr i praksis at utøverne må få slippe å velge mellom idrettene i for ung alder. Spesialiseringen skjer i dag for tidlig, og dermed ender man alt for ofte opp med at utøverne slutter med én eller flere idrettsaktiviteter.

Avtalen forplikter styrene i de tre avdelingene til å informere godt om denne avtalen internt i sine avdelinger – og selvsagt følge opp overfor sine trenere.

OIF er et fleridrettslag som driver med breddeidrett – man har nå mulighet til å vise dette i praksis gjennom denne avtalen.

Avtalen kan du laste ned og lese ved å klikke her.