17.03.2012 - Referat

Årsmøtet i OIF 2012

Årsmøtereferat 2012, årsmøtet onsdag 28. mars 2012

Møteinnkalling årsmøtet i OIF 2012

Årsmelding 2011 - hovedforeninga OIF

Årsmelding atlet

Årsmelding fotball

Årsmelding håndball

Årsmelding orientering

Årsmelding ski

Årsmelding svømming

Årsmelding turn

Årsmelding stikomitéen

Årsmelding idrettsmerkeutvalget

Årsmelding Ulvåshytta

Årsregnskap 2011  - hovedforeninga OIF

Revisjonsrapport 2011

Budsjett 2012

Organisasjonsplan 2012

Forslag til årsmøtet:

Forslag til nye lover for Orkanger Idrettsforening

Styrets innstilling til vedtak på innkomne forslag

Valg