Orientering » Tur-O

Tur-O


Sesongen 2008

18.05.2008  Tur-O

Da har det aller meste av snøen forsvunnet i skogen, og tur-o postene er satt ut. Som tidligere år er det 30 poster i Ulvåsmarka, med utgangspunkt fra Ulvåsen, Rødåsen og Oksbåsen. I Knyken har Orkdal IL også som vanlig satt ut 30 poster, og da med utgangspunkt fra Knyken...

Les mer…

Sesongen 2007

16.05.2007  Tur-O

Tur-o postene er nå satt ut i terrenget og konvoluttene er i salg. Som tidligere år er dette et samarbeid mellom Orkanger IF og Ordal IL hvor det totalt er 70 poster, og disse fordeler seg med 30 i Ulvåsmarka (utgangspunkt Ulvåsen og Rødåsen), 30 i Knykenmarka (utgangspunkt Knyken, Metliåsen...

Les mer…


Sesongen 2006

21.05.2006  Tur-O

Konvolutter til "Tur-o" er nå i salg på følgende steder:G-sport, OTI Sport 1, Domus Kjøpesenter Shell, FannremTilsammen består turorienteringen også i år av 70 poster. I Ulvåsmarka er det 30 poster, Knykenmarka 30 poster og i Jamtfjellet 10 poster. Utgangspunkt for "fjellpostene" er Hardmoen.

Les mer…

Sesongen 2005

30.01.2005  Tur-O

Denne sesongen vil det være utsatt tilsammen 70 poster. Som vanlig er 30 poster å finne i Ulvåsmarka og 10 poster blir lagt med utgangspunkt fra parkeringsplassen i Langlidalen. I tillegg kommer Orkdal IL sine 30 poster i Knykenområdet.

Les mer…


Sesongen 2004

27.01.2005  Tur-O

Denne sesongen var det satt ut 30 poster i Ulvåsmarka og 10 poster i Hoston, pluss Orkdal IL sine 30 poster rundt i Knykenområdet.

Les mer…